program

Na programu pro druhý ročník, který proběhne od 18. srpna do 15. září 2024 se pracuje.  Níže nám můžete zanechat váš e-mail k zaslání programu.

Pavel Bořkovec Q

Neděle 20. srpna 2023 17:00 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice Chýnov

Pavel Bořkovec Quartet

Ondřej Hás – 1. housle

Marek Blaha – 2. housle

Matěj Kroupa – viola

Štěpán Drtina – violoncello

 • Leoš Janáček – Smyčcový kvartet č. 1. – Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
  I. Adagio. Con moto
  II. Con moto
  III. Con moto. Vivo. Andante
  IV. Con moto. (Adagio). Piu mosso

Přestávka

 

 • Pavel Bořkovec – Smyčcový kvartet č. 5
  I. Poco allegro
  II. Molto adagio
  III. Vivo
  IV. Agitato assaý

Nedělní melodramatické matinée

Neděle 27. srpna 2023 11:00 hodin
Bílkova „Chaloupka“ Chýnov

Filip Sychra – recitace

Robert Fuchs – klavír

Olga Černá – mezzosoprán

 • Jos. B. Foerster: JITRO
 • Jos. B. Foerster: Amarus / Jaroslav Vrchlický op. 30a
 • Jos. B. Foerster: TANEC DĚTÍ
 • Jos. B. Foerster: Faustulus / Jaroslav Vrchlický op. 31
 • Jos. B. Foerster: POLEDNE
 • Josef Bohuslav Foerster: Z třicetileté války / cyklus melodramů na básně Rainera Marie Rilka Válka – Vojenská ukolébavka – Balada – Zlato – Výjev – U Frýdlanta – Mír
 • Jos. B. Foerster: VEČER
 • Jos. B. Foerster: Mše biskupa Turpina / Jaroslav Vrchlický op. 111, č. 4

České noneto

Neděle 3. září 2023 17:00 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice Chýnov

Romana Zieglerová – housle

Jan Nykrýn – viola

Simona Hečová – violoncello

David Pavelka – kontrabas

Jiří Skuhra – flétna

Vladislav Borovka – hoboj

Aleš Hustoles – klarinet

Pavel Langpaul – fagot

Jiří Špaček – lesní roh

 • Bedřich Smetana: České tance
  I. Oves
  II. Slepička
  III. Skočná
 • Richard Wagner: Siegfriedova Idyla (úprava pro noneto – Tomáš Ille)
 • Přestávka
 • Richard Strauss: Till Eulenspiegel, op. 28 (úprava pro noneto – Tomáš Ille)
 • Josef Bohuslav Foerster:  Nonet, op. 147

Varhanní koncert

Neděle 10. září 2023 17:00 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice Chýnov

Martin Maxmilian Kaiser – varhany
Edita Adlerová – mezzosoprán

 • Bedřich Antonín Wiedermann (1883-1951):
  Svatební pochod alla Händel
  Tribulationes cordis mei
  Ukolébavka As dur
  Jezu žití duše moji
  Miletínský menuet
 • Antonín Dvořák (1841-1904):
  Biblické písně (výběr)
  č. 4: Hospodin jest můj pastýř
  č. 7: Při řekách babylónských
 • Bedřich Antonín Wiedermann (1883-1951):
  Allegro maestoso
  Andante quasi pastorale
  Píseň ku bl. Anežce Přemyslovně
  Otče náš
  Humoreska
  O salutaris hostia
  Stále vpřed – slavnostní pochod (úprava pro varhany: M. M. Kaiser)
 • Georges Bizet (1838-1875):
  Agnus Dei
 • Josef Bohuslav Foerster (1859-1951):
  Fantasie C dur, op. 14

Foersterovo komorní pěvecké sdružení

Neděle 17. září 2023 17:00 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice Chýnov

Foersterovo komorní pěvecké sdružení

Sbormistr Jaroslav Brych

 • Tereza Surovíková (1979): Regina coeli
 • Ola Gjeilo (1978): Ubi caritas
 • Petr Koronthály (1985): Magnificat
 • Guy Forbes (1957): Ave Maria
 • Romuald Jermaks (1931): Gloria patri
 • Vytautas Miškinis (1954): Ave Regina
 • Josef Bohuslav Foerster (1859 – 1951):
  Lesní studánka
  Pasačka
  Písnička
 • Antonín Dvořák (1841 – 1904): Pět moravských dvojzpěvů, op. B 107 (Úprava pro čtyři ženské hlasy a cappella od skladatele):
  Veleť, vtáčku
  Dyby byla kosa nabróšená
  Holub na javoře
  Zelenaj sa, zelenaj
  Šípek
 • Antonín Tučapský: (1928 – 2014): Letěla bílá hus