foersterův chýnov

“Co jsem si tedy z Chýnova přinesl? Přinesl jsem si dojem vzácný a hluboký, jenž zůstavil ve mně vzpomínku plnou nevýslovné krásy.”

Josef Bohuslav Foerster Františku Bílkovi, Hamburk 6. 10. 1899

O festivalu

Hudební festival „Foersterův Chýnov“ je malý jihočeský festival klasické hudby, který se svou uměleckou úrovní ovšem může směle srovnávat s podobnými i většími akcemi v regionu.

Pořádající římskokatolická farnost Chýnov chce festivalem připomínat a oživovat odkaz dvou významných osobností  – slavného chýnovského rodáka sochaře Františka Bílka a jeho přítele hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera. Oba umělci si byli nesmírně blízcí díky hluboké duchovní spřízněnosti i obdobně založenému náboženskému cítění a ve své tvorbě se vzájemně podporovali a inspirovali.

1859-1951

Josef Bohuslav Foerster

Představitel smetanovsko-dvořákovské tradice v české hudbě 20. století Josef Bohuslav Foerster byl všestranným umělcem a vedle hudby se uplatnil také jako malíř, dramatik, básník a spisovatel. Jako skladatel zasáhl Foerster do všech hudebních druhů a vytvořil dílo značně rozsáhlé. V jeho skladatelském odkazu najdeme sbory, několik oper, melodramy, písňové cykly, symfonické a komorní partitury či skladby pro klavír.

1872-1941

František Bílek

František Bílek byl nejen sochařem, ale rovněž grafikem, autorem děl užitého umění, schopným architektem, mystikem i náboženským myslitelem, jeho dílo propojilo období fin-de-siécle, secesi i modernu 20. století.

Josef Bohuslav Foerster se s Františkem Bílkem seznámil díky svému bratru Viktorovi, Bílkovu spolužákovi na akademii výtvarných umění v Praze. Když si František Bílek v Chýnově postavil vlastní ateliér, zamýšlel vytvořit zde jakousi tvůrčí dílnu, kde by umělci společně pracovali a vzájemně se inspirovali. Asi nejbližším Bílkovým spolupracovníkem se  stal právě Viktor Foerster, jehož prostřednictvím zval k návštěvě Chýnova Bílek i jeho bratra, již známého hudebníka, Josefa Bohuslava, ve kterém pobyt v Chýnově zanechal nesmazatelnou stopu a naopak František Bílek, hudebně citlivý a vnímavý člověk, byl okouzlen Foerstrovou tvorbou a sám některá jeho díla se svou manželkou a sourozenci při domácím muzicírování interpretoval.
Pečlivě připravovaná dramaturgie festivalu, kterou zaštiťuje Mezinárodní společnost Josefa Bohuslava Foerstera, čerpá samozřejmě hlavně z hluboké tvůrčí studnice skladeb Josefa Bohuslava Foerstera a je doplněna díly jak jeho současníků, tak autory mladšími, případně klasickou komorní literaturou 19. století.
Koncerty se konají především v barokním kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově nebo v ateliéru vily Františka Bílka. Festival chce svým návštěvníkům zprostředkovat ale i návštěvu objektů přístupných jen výjimečně, například kostela sv. Petra a Pavla v nedalekém Hartvíkově nebo gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech.
Festival probíhá na sklonku léta, koncem srpna a začátkem září a vystupují na něm jak špičkoví interpreti, mistři svých oborů, tak mladí začínající umělci.
Projekt je financován soukromými i veřejnými dotacemi a dary a dobrovolnými příspěvky na vstupné.

Podporovatelé